zondag 8 juli 2012

Opening expo Aris Engel

Vandaag de opening van Aris Engel's werk (etsen) in mijn atelier Sainte Barbe.  De opkomst was weer erg goed. Het was een echte kunst meeting: lokale kunstenaars en de artiesten van Global Village..!! Leuk, leuk.
Het werk van Aris werd uitvoerig bekeken en bewonderd. Een zeer geslaagde dag.