zondag 29 augustus 2010

Dolly comes back home...

Vandaag kwam met de post een zeer ingenieus pakje. Er moest een breekijzer aan te pas komen het te openen: en daar is ze weer, Dolly. Een paar jaar geleden is ze hier, in de Morvan, in de geest van de kunstenaar -Jeroen van Paassen- gesprongen, luid mekkerend vanaf de heuvel. Eenmaal een kunstwerk geworden, zwierf ze de hele wereld door. Eerst vertrok ze naar Rio de Janairo, waar ze spoorloos raakte. Toen ze per omzwervingen toch weer terug kwam, mocht ze alsnog naar Rio, en pronkte daar op een tentoonstelling. Weer terug in Nederland, wederom eerst weer blijven steken bij de post, ging ze door naar Brugge. Daar hing ze samen, met 'mutant' in de Belfort tijdens de 3e Europese expositie en ze won zowaar de eerste prijs...!! Toen er sprake was van een atelier-expositie ruimte, in de Morvan, kwam Dolly weer terug. Daar kan ze nu prijken op de permanente tentoonstelling in Sainte Barbe. (het pastoriezaaltje dus). Op de foto de indrukwekkende doos,(klik op foto voor vergroting) waarmee ze op reis is geweest. Over de kunstenaar hier meer www.vanpaassen.exto.nl